Thông báo tựu trường năm học 2022- 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 1275/SGDĐT-VP về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2022- 2023;

Thực hiện quyết định số 1834/QĐ- UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trường mầm non Hoa Pơ Lang xã Cư Bông xin thông báo: Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2022, phụ huynh cho các cháu đến trường để tựu trường, cho trẻ biết lớp của các con sẽ học, gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và làm quen với các bạn cùng lớp.

Vậy, nhà trường xin thông báo để phụ huynh được biết./.