Bùi Thị Dung
Bùi Thị Dung Ban Giám Hiệu Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0949606234 bibi.toandung717@gmail.com Trình độ: ĐHSPMN
Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0866645847 lehanghpl.1992@gmail.com Đại học
Nguyễn Thị Thu Hà Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng- Phụ trách bán trú 0387.305.757 lamgiang.hoaphuong@gmail.com Đại học