HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau khi Ban chỉ đạo phòng dịch covid kích hoạt khu cách ly tập trung trên địa bàn xã Cư Bông để đón công dân từ vùng dịch TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương. Ngày 29/7/2021, trường MN Hoa Pơ Lang đã huy động nấu bữa cơm 0 đồng thể hiện tấm lòng của tập thể nhà trường gửi đến Ban chỉ đạo và công dân ở khu cách ly xã nhà. Xin chúc các công dân trong khu cách ly và các đồng chí làm nhiệm vụ sức khỏe,bình an để chiến thắng đại dịch!

Sau đây là một số hình ảnh: