Bùi Thị Dung
Bùi Thị Dung Tổ Văn Phòng Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0949606234 bibi.toandung717@gmail.com Trình độ: ĐHSPMN
Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Tổ Văn Phòng Phó Hiệu trưởng 0866645847 lehanghpl.1992@gmail.com Đại học
Nguyễn Thị Thu Hà Tổ Văn Phòng Phó Hiệu trưởng- Phụ trách bán trú 0387.305.757 lamgiang.hoaphuong@gmail.com Đại học
Hoàng Thị Thu Thủy
Hoàng Thị Thu Thủy Tổ Văn Phòng Nhân viên Y tế 0976544152 Đại học
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang Tổ Văn Phòng Nhân viên Kế toán 0375636909 Đại học
Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Hữu Tài Tổ Văn Phòng Bảo vệ 0348344998