THÔNG BÁO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường MN Hoa Pơ Lang thông báo:
– Căn cứ công văn Số 301/CV-PGDĐT Huyện Eakar về việc cho học sinh mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Eakar dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Nhà trường xin thông báo tới quý Phụ huynh về việc cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 17/5/2021.
– Căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh, Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý Phụ huynh khi có thông báo mới và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
– Trong suốt thời gian nghỉ, quý Phụ huynh vui lòng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch được Bộ Y tế khuyến nghị để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh và gia đình.
? Kính chúc quý Phụ huynh cùng gia đình An toàn – Sức khoẻ đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Trân trọng!