Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng BCH Công Đoàn Phó Hiệu trưởng 0866645847 lehanghpl.1992@gmail.com Đại học
Phan Thị Hương
Phan Thị Hương BCH Công Đoàn Giáo viên 0393795226 Đại học
Nông Thị Phương
Nông Thị Phương BCH Công Đoàn Giáo viên 0972751717 Đại học